Żywy Różaniec Drukuj


Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17.00, gdzie omawiane są intencje na dany miesiąc.

Każdy zobowiązany jest do modlitwy różańcowej (swojej tajemnicy) w intencjach, które otrzymuje na kartkach lub poprzez stronę internetową.

 

INTENCJE  RÓŻAŃCOWE

na  miesiąc - LUTY - 2021 roku

 

PAPIESKA  INTENCJA  MISYJNA:
"Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane".

INTENCJA  KRAJOWA:
"Módlmy się za Polaków, aby nie osłabła ich wiara we Wszechmoc Bożą, zwłaszcza w lęku przed zarazą, by bardziej ufali Panu Bogu".

INTENCJA  PARAFIALNA:
"Za rodziny naszej parafii, by przykład i wstawiennictwo świętych Hiacynty i Franciszka przyczyniały się do ożywienia  ich gorliwości religijnej, otwarcia na Pana Boga".

INTENCJA  STAŁA:
"Módlmy się za ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii, żyjących i zmarłych".

ŚWIĘCI  HIACYNTO  I  FRANCISZKU,  MÓDLCIE  SIĘ  ZA  NAMI!

 

INTENCJE  RÓŻAŃCOWE

na  miesiąc - MARZEC - 2021 roku

 

PAPIESKA  INTENCJA  EWANGELIZACYJNA:
"Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym?.

INTENCJA  KRAJOWA:
"Aby wstawiennictwo św. Józefa upraszało wszystkim Polakom zgodę, jedność i prawdziwą wiarę we Wszechmogącego Boga?.

INTENCJA  PARAFIALNA:
"O dobre duchowe owoce Wielkiego Postu, a zwł. rekolekcji wielkopostnych, o odrodzenie wiary, nadziei i miłości w naszej parafialnej wspólnocie".

INTENCJA  STAŁA:
" Za ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii, żyjących i zmarłych".

ŚWIĘCI  HIACYNTO  I  FRANCISZKU,  MÓDLCIE  SIĘ  ZA  NAMI!