Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Wyjaśniam Przykazania Boze PDF Drukuj

 

DZIAŁ 5) - Wyjaśniam PRZYKAZANIA BOŻE: (uczymy się do końca listopada)


 

 • Bóg dał Mojżeszowi przykazania na górze Synaj gdy wyprowadził lud Wybrany z niewoli egipskiej.
 • Pan Bóg dał Mojżeszowi i ludziom dziesięć przykazań na 2 kamiennych tablicach.
 • Pierwsze trzy PRZYKAZANIA dotyczą mojego stosunku do Pana Boga a pozostałe siedem moich relacji z innymi ludźmi.

 

I - Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 • Wierzę w Pana Boga
 • Modlę się często - rozmawiam z Panem Bogiem rano, wieczorem
 • Oddaję Panu Bogu cześć (szacunek), pamiętam o Nim

 

II - Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

 • Szanuję imię Boże, Maryi, Aniołów, świętych
 • Szanuję miejsca i rzeczy poświęcone Panu Bogu [ kościół, cmentarz, krzyż, obrazy .......]
 • Szanuję osoby poświęcone Panu Bogu [ ksiądz, siostra zakonna.]
 • Umiem zachować się w kościele [ odpowiednia postawa ].

 

III - Pamiętaj, abyś dzień święty świecił.

 • W niedzielę i święta Uczestniczę we Mszy świętej
 • odpoczywam z rodziną

 

IV - Czcij ojca i matkę swoją.

 • Szanuję, kocham, słucham rodziców, nauczycieli, starszych
 • Szanuję , kocham i modlę się za swoją OJCZYZNĘ - POLSKĘ

 

V  - Nie zabijaj.

 • Szanuję swoje życie i zdrowie, dbam o siebie
 • Szanuję zdrowie i życie innych [ kolegów, koleżanek ]
 • Szanuję przyrodę
 • Opiekuję się zwierzętami
 • Pamiętam, że słowa ZABIJAJĄ najszybciej

 

VI Nie cudzołóż i -  IX  - Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 • Zachowuję się skromnie i wstydliwie
 • Mam czyste myśli i słowa
 • Unikam okazji do powstania nieczystych myśli [ oglądam dobre filmy i czytam dobre książki, gazety]

 

VII Nie kradnij i - X - Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

 • Szanuję cudze i własne rzeczy
 • Biorę cudze rzeczy tylko za pozwoleniem właściciela
 • Szanuję własność społeczną [ np. ławki w szkole, parku ...]
 • Oddaję  rzeczy znalezione lub pożyczone
 • Szanuję pracę innych ludzi

 

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 • Mówię PRAWDĘ
 • Mówię dobrze o innych
 • Nie pozwalam, aby w mojej obecności źle mówiono o innej osobie.

NAJWAŻNIEJSZE przykazanie BOŻE to - przykazanie MIŁOŚCI Boga i bliźniego.