Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
SUMIENIE i GRZECH PDF Drukuj

DZIAŁ 6) - SUMIENIE I GRZECH

(uczymy się w grudniu i na początku stycznia) - warto nauczyć się od razu 7 grzechów głównych


RADA DLA RODZICÓW -  przy wieczornej modlitwie "robimy rachunek sumienia" czyli przegląd dnia z Panem Bogiem - co zrobiłem dobrego? (dziękuję) a co zrobiłem złego? (przepraszam). Pomoże to dziecku dobrze zrobić rachunek sumienia przed PIERWSZĄ SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ. Dziecko uczy się w ten sposób nazywać grzechy i oceniać swoje postępowanie.


SUMIENIE - to głos Boga w moim  sercu, który pozwala mi odróżnić dobro od zła oraz pozwala mi ocenić moje uczynki.


SUMIENIE należy wychowywać - każdego dnia -  przy modlitwie wieczornej - codzienny rachunek sumienia.


RACHUNEK SUMIENIA -   jest to przypomnienie sobie wszystkich swoich grzechów - wobec Pana Boga, moich bliskich i siebie samego.


CO WIEM O GRZECHU?


GRZECH jest to :

  • Nieposłuszeństwo,
  • Zerwanie lub osłabienie przyjaźni z Bogiem  i ludźmi.
  • Nieprzestrzeganie przykazań.

Grzech dzielimy na:

  • powszedni czyli lekki
  • śmiertelny czyli ciężki


GRZECH ŚMIERTELNY -   z pełną świadomością  i z całkowitą zgodą  ODWRACAM się od Pana Boga

WIEM, że robię źle i CHCĘ to zło zrobić z własnej nie przymuszonej woli.


SKUTKI grzechu śmiertelnego:

  • tracę łaskę uświęcającą i prawo do nieba


GRZECH POWSZEDNI -  gdy przekroczę przykazania w mniej ważnej sprawie,

SKUTKI - osłabiam swoją miłość z Panem Bogiem.


WRACAM do Pana Boga:

gdy szczerze żałuję, przeproszę za grzechy

obiecuję poprawę

przystąpię do sakramentu pokuty

naprawię  i zadośćuczynię Bogu i ludziom