Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
SKŁAD APOSTOLKSI PDF Drukuj

SKŁAD APOSTOLSKI

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,Syna Jego jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł;

trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa;

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.