Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Oświadczenie rodziców.... PDF Drukuj
sobota, 22 czerwca 2019 21:59

OŚWIADCZENIE

 

Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* .............................

................................................................................

podczas pobytu na kolonii w ...........................................

regularnie uczestniczyła/ył w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.


.......................................................

czytelny podpis matki


.......................................................

czytelny podpis ojca


...........................................                          *niepotrzebne skreślić

miejscowość, data