Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
ZGODA NA UCZESTNICTWO we MSZY ŚW. PDF Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018 22:47

 

O Ś W I A D C Z E N I E


Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* ................

................................................................................

podczas pobytu na kolonii w .................................

regularnie uczestniczyła/ył w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

..............................................................

miejscowość/data/czytelny podpis rodziców