Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
KOLONIE - ZGODA RODZICA! PDF Drukuj
sobota, 17 czerwca 2017 22:20

 

O Ś W I A D C Z E N I E


Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* .............................

...................................................................................

podczas pobytu na kolonii w ..............................................

regularnie uczestniczyła/ył w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

.......................................................

czytelny podpis matki


.......................................................

czytelny podpis ojca

 

......................................................

miejscowość, data


* niepotrzebne skreślić