Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Informacje PDF Drukuj

Święci Hiacynta i Franciszek - Dzieci Fatimskie

To rodzeństwo z Portugalii, żyjące na początku XX wieku. Dzieci wraz z kuzynką Łucją na co dzień zajmowały się wypasem owiec na polach Fatimy. W wolnym czasie bawiły się i modliły na różańcu. Jedno z ostatnich zdjęć Hiacynty i Franciszka13 maja 1917r. podczas modlitwy objawiła im się Matka Boża prosząc między innymi: "Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia". Maryja przekazała im trzy tajemnice dotyczące ich samych i losów świata. Dziewięcioletni wówczas FRANCISZEK , siedmioletnia HIACYNTA i nieco starsza Łucja starali się wypełniać prośby "Pięknej Pani". Dzieci odmawiały różaniec i podejmowały dobrowolne umartwienia. FRANCISZEK był chłopcem spokojnym, wrażliwym, uczuciowym. Lubił rozmyślać i medytować. Mawiał: "Jaki piękny jest Bóg! Ale jest smutny z powodu grzechów ludzi. Chcę Go pocieszać, Błogosławiona HiacyntaBłogosławiony Franciszekchcę cierpieć z miłości do Niego!" Zmarł na grypę hiszpańską mając 11 lat. Przed śmiercią przyjął I Komunię Świętą. HIACYNTA była ruchliwa i bardzo żywa. Głęboko odczuwała i przeżywała smutek Matki Bożej spowodowany grzechami ludzi. Żyła przepełniona modlitwą, której nauczyła ją Maryja: "O Mój Jezu! Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". Swoje cierpienia ofiarowała Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz (pierwszy z prawej) spotkał się z s. Łucją. Wspólnie z nim biskupii z Rosji.za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. Umarła po długiej chorobie, w samotności, mając 10 lat. Trzecie z dzieci - siostra Łucja - zmarła 13 lutego 2005r w wieku 97 lat. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 maja 2000r. w Fatimie ogłosił Hiacyntę i Franciszka błogosławionymi. Wkrótce po tej beatyfikacji zostali naszymi Patronami, a ich obecność i wstawiennictwo odczuwamy każdego dnia. Więź tę wzmocniło sprowadzenie ich relikwii, które dokonało się 4 maja 2002r. w pierwszą sobotę miesiąca. Relikwie przybyły z Fatimy dzięki ks. Mirosławowi Drozdkowi SAC z Zakopanego i wielkiemu czcicielowi Matki Bożej panu Anatolowi Kaszczukowi. 13 maja 2017r. papież Franciszek kanonizował w Fatimie Hiacyntę i Franciszka.


13 maja 2000 r., w dniu beatyfikacji pastuszków fatimskich, papież Jan Paweł II powiedział:

"(...) Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju. Niech rozjaśniają one drogę tej niezmierzonej rzeszy pielgrzymów (...)".

Wielka radość, jaką Hiacynta i Franciszek odczuwali widząc Matkę Boską, staje się dziś naszą radością. Oto świętość pierwszych w historii Kościoła dzieci kanonizowanych mimo, że nie były męczennikami, lśnić będzie w Niebiosach i na ołtarzach całej ziem. - S. Ângela de Fátima Coelho ASM - Postulatorka