Parafia świętych Hiacynty i Franciszka w Ostródzie
Oświadczenie o udziale dziecka we Mszy Św. na kolonie, obóz PDF Drukuj
sobota, 21 czerwca 2014 20:42

 

O Ś W I A D C Z E N I E


Życzę sobie, aby moja córka / mój syn* .............................

...................................................................................

podczas pobytu na kolonii w ..............................................

regularnie uczestniczyła/ył w  niedzielnej Mszy Św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko

nie zaniedbywało tego obowiązku.

 

.......................................................

czytelny podpis matki


.......................................................

czytelny podpis ojca


...........................................                          *niepotrzebne skreślić

miejscowość, data